گرما وآبمیوه هاباآغاز فصل گرما وهجوم مردم به خوردن نوشیدنیهای مختلف گرم وسرد به ویژه میوه های مختلف لازم است تا بدانیم که میوه های مختلف خصوصا آب طبیعی آنها چه خواصی دارد وچه کسانی باید یانباید از آنها بنوشند یا کمتر بنوشند.


[ ادامه مطلب ... ]


نویسنده :hesami|سلامت | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com