خطای دیدگاهی اوقات چیزهایی که دراطراف خود میبینیم آنهایی نیستند که فکر می کنیم وهرچه سعی می کنیم بیشتر بدستش بیاوریم کمتر به آن می رسیم . مثلا سراب درهوای گرم درمناطق بیابانی نمونه ای از همین خطاهای دید ماست .
اما خطاهای دیگری هم وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم:
درنمونه زیر گلوله هایی را در مسیر مشخصی قرارداده اما خواهیم دیدکه گلوله ها سر بالایی حرکت می کنند:
نمونه دوم : به نظر شما قد کدامیک از این دو نفر بلندتراست فیلم را مشاهده نمایید وبعد حدس بزنید که چگونه این اتفاق می افتد؟

نمونه سوم :بازتاب حیرت آور نور دراین تصویر همانطورکه می بینیم مجسمه کوچک برداشته نمی شود اماعلت چیست؟بازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار جدیدتر
نویسنده :hesami|کلیپ های آموزشی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com