بازي تعجباين يك سرگرمي جالبه

ميتوني يك عددانتخاب كني به شرطي كه دورقمي باشه
- دورقم اونوباهم جمع كن
 -بعدازعددانتخابيت كم كن

خوب براي اينكه بهتر لذت ببري ومتعجب بشي برروي تصويرزيركليك كن ومراحل بازي را خودت ادامه بده ودرصفحه آخر مانندصفحه زيرعددي راكه بدست مي آيد پيداكن و10ثانيه به آن خيره شوتانشان دهيم چه عددي انتخاب كرده اي
بازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار قدیمی تر
اخبار جدیدتر
نویسنده :hesami|سرگرمي | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com