تبدیل انرژیقانون پایستگی انرژی بیان میکند که " انرژی درجهان خلق ونابودنمی شود بلکه از صورتی به صورتی دیگر تبدیل می شود"برای اینکه بفهمید انرژی ها چگونه به یکدیگرتبدیل می شوندبرروی وسایل مختلف این خانه کلیک کنید ونتیجه رامشاهده نمایید.

 


برگرفته ازسایت چیستا


بازگشت به اخبار شاخه   اخبار
اخبار قدیمی تر
اخبار جدیدتر
نویسنده :hesami|کلیپ های آموزشی | ارسال نظر: 0 |  نسخه مناسب برای چاپ

Template Designer parpar.irتغییریافته توسط سایت آموزشهاwww.amozeshha.ir
Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com